For å kunne registrere i BrukerPlan må JavaScript være aktivert i nettleseren din. Ta kontakt med din IT-avdeling for å få aktivert JavaScript.